יום שלישי, 7 באוגוסט 2012

תנו לי לבחור להיות אזרחית...

"מי אכל מהצלחת שלי?"פיסול קרמי, יפעת ג.ש.
מי אני? 
לפי הגדרתי, אני אדם חופשי, אזרח העולם
לפי הגדרת הסובבים אותי, אני ישראלית, יהודיה
לפי הגדרת המדינה, אני אזרחית בעלת חובות וזכויות
הגעתי למסקנה שהפער העצום בין שלוש ההגדרות הללו, הוא זה היוצר את הדיסוננס בין איך שהייתי רוצה שיראו חיי, ואיך שהם נראים באמת. 

היום, כל אדם הבא לעולם מקוטלג עוד בטרם נולד על ידי סביבתו הקרובה והרחוקה. אם נולדתי כאן בישראל לאמא יהודיה, אני אזרחית המדינה ובאותו רגע כל החובות והזכויות של המדינה חלים עלי. 
בעצם כבר בהיותי בת יום, אני מתחייבת להלחם למען המדינה בגיל 18, משמע אני חייבת לשנוא מישהו מאד, אני מתחייבת לשלם מיסים כחוק, משמע אני כבר בחובות אדירים (כולל אלו שהדורות הקודמים הורישו לי), אני מתחייבת לקבל את חוקי המדינה, הכנסת והממשלה, משמע אני כבר בקונפליקט מצפוני ומחוייבת לערכי מוסר שלא ידעתי והסכמתי עליהם, וכל זה כשאני רק בת יום! המון אחריות לילדה בת יום לא? 
כמו כל עיסקה טובה, גם לזאת  צריך שתהיה בסוף חתימה על המסמך. רק במקרה שלי, לא היתה חתימה. למה? כי הייתי רק בת יום. דרישה קצת מוגזמת ממשהי כל כך קטנה לא? 

אבל בוא ונראה על מה בעצם חתמתי, (ואני מזכירה, הייתי רק בת יום...)
נניח ניתן תוקף למסמך "מגילת העצמאות". יגידו רבים "המסמך הזה ייתן לך את הזכויות והחובות הבסיסיות הנגזרות מהיותך כאן".   (וזאת על אף שאין למגילה כל תוקף חוקי, שהרי להפכה לחוקה או להוציא חוקה אחרת תחתה תחייב יותר מידי אנשים לדברים שהם לא רוצים להתחייב) אז מה אומרת המגילה בעניין?

"...מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות... "


חופש דת - "רב ובנו"- פיסול קרמי, יפעת ג.ש.
בואו ונראה כיצד מצליחה המדינה,  לסתור את המסמך הקרוב ביותר לחוקה בו היא דוגלת, ועוד מחייבת אותי להיות חלק מזה:
"תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין"- אפילו בגוף המייצג כביכול את החברה, הלוא היא הכנסת, אנחנו רחוקים מזה, ראה ערך מספר גברים לעומת נשים, רמת הייצוג של סקטורים מסוימים בעם ועוד. כיצד יתכן שגברים ונשים מקבלים יחס שונה מבחינת מיסים?, מבחינת ביטוח לאומי ?(חופשת לידה, וכל הקשור במספר ילדים ) ,סקטורים שונים בעם מבחינת גיוס לצבא? הקלות במס הכנסה בהתאם לסקטור בעם וכו'. 
"תבטיח חופש דת"- ניסיתם לאחרונה להכנס לירושלים לרחביה בשבת עם רכב? ניסיתם להיות משהו שהוא לא יהודי במדינה הזו ולתפקד כאזרח מן השורה? 
"מצפון" - אתם עושים צחוק? על איזה ערכים אתם מדברים? זה מצפון זה? המצפון להשאיר את גלעד 5 שנים בכלא? המצפון שמאפשר לפולרד להמשיך ולבלוע ישיבה של עשרות שנים בכלא? אולי המצפון של מפקד חיל האויר שנשאל על הפגזת בית מלא ילדים, ותשובתו היא "אני מרגיש מכה קלה בכנף"?...
"לשון חינוך ותרבות "- חופש בחינוך? אתם יודעים, שבי"ס שרוצה היום לסטות מהחומר, שמכתיב לו משרד החינוך לא מקבל תקצוב בהתאם? אתם יודעים שאם מספר משפחות החליטו שלא טוב להן החינוך של המדינה, והן רוצות לעשות חינוך ביתי לילדיהם בקבוצה, אסור להם? זה לא חוקי... ראיתם לאחרונה את ההפגנות של הציבור? ראיתם את האלימות שהולכת שם? זה נראה לכם חופש להביע את דעתך? זה נראה לכם מדינה סובלנית? על מה הם מדברים? 

אז אולי לא התכוונו למסמך הזה כשהחליטו שיש לי זכויות וחובות בסיסיות כשנולדתי...בכל זאת לא הביאו לי את המגילה לחתימה בלידה, גם לא להורי, ואפילו לא שמו אותה על השולחן לפני לאישור, כשעברתי את גיל 18 ונעשיתי אזרח בוגר מן השורה...אולי זה כבר לא רלוונטי...אז אולי מסמך אחר, המגדיר את תפקידי בישראל?
נניח חוקי יסוד...

ישנם היום כ-13 חוקי יסוד אשר הממשלה שאני (?????) הסכמתי לה, אישרה.
החוקים מאשרים קודם כל את קיומם של כל מיני גופים שאני לא חושבת שיש בהם צורך.הכנסת, הממשלה, הצבא, נשיא המדינה, מבקר המדינה, אבל מי שואל אותי?
חוקי היסוד מכריחים אותי לאמץ מערכת משפט שאמונה קודם כל למדינה הזו ורק אח"כ לערכי הצדק הבסיסיים, ולהלן השבועה בה מתחייב כל שופט בהכנסו לתפקיד: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, לשפוט משפט צדק, לא להטות משפט ולא להכיר פנים".חוק יסוד המשפט
חוקי היסוד מכריחים אותי לאמץ צורת התנהלות כלכלית, שלא נראית נכונה בעיני, ומושחטת עד היסוד: "מסים, מילוות חובה ותשלומי חובה אחרים לא יוטלו, ושיעוריהם לא ישונו, אלא בחוק או על פיו; הוא הדין לגבי אגרות" (חוק יסוד משק המדינה 1א) מה זה בכלל אומר??? מי אישר ומינה את סטנלי פישר להיות החוק? אני לא בחרתי אותו... חוק יסוד משק המדינה
החוק היחידי שאני כביכול יכולה להסכים עמו נקרא כבוד האדם וחרותו.החוק קובע כי זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין. מטרתו של החוק "להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". הוא מגן על חיי האדם, על גופו, על קניינו, על חירותו האישית, על זכותו של האדם בישראל לצאת את הארץ ולהיכנס אליה, על פרטיותו ועל צנעת הפרט. פשוט נפלא! אני מסכימה. חתמתי! 
אה...אבל יש הגבלה... אנא, מי שמסוגל לקרוא ולפרש את שנאמר כאן, אשמח לקבל תקציר... לי זה לא מובן: 
"אין פוגעים בזכויות שלפי חוק זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו". חוק יסוד כבוד האדם

אז כנראה שבכל זאת זה מסמך אחר עליו חתמתי, בהיותי בת יום...(זה מסובך מידי). אולי הכוונה היתה למסמך הבינלאומי שנקרא "הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם", אפילו לאנשים מהחלל עם אנטנות זה אמור להיות ברור ומובהק לפי זה:
"כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם. כולם חוננו בתבונה ובמצפון, לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה". נפלא. "כולם חוננו בתבונה"? לא לקחתם בחשבון שאחרי הלידה יש עוד 12 שנים בבי"ס, אח"כ צבא, ובדרך הרבה הרבה טלויזיה...אז תבונה ירדה. "כל אדם זכאי לזכויות ולחירויות שנקבעו בהכרזה זו ללא אפליה כלשהי מטעמי גזע, צבע, לשון, דת, דעה פוליטית או דעה בסוגיות אחרות, בגלל מוצא לאומי או חברתי, קנין, לידה או מעמד אחר".כמו כן, מפרטת ההכרזה זכויות וחירויות נוספות, ביניהן: הזכות לחיים, לחופש, לביטחון ולפרטיות,זכות להליכים הוגנים בפני המשפט,זכויות הקשורות לחיים החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים של הפרט,חופש ההתקהלות וההתאגדות, הזכות ליטול חלק בשלטון, הזכות לעבוד בשירות הציבורי והזכות לאזרחות,זכויות כלכליות וחברתיות ,הזכות לרמת חיים הוגנת, הזכות לעבודה...וזה עוד ממשיך וממשיך, ואני חייבת לאמר שלצערי המציאות שלנו כל כך שונה מזה, שאני בכלל לא רוצה להתייחס. 

בשורה תחתונה, אף אחד מההסכמים הללו לא מחזיק מים, והמציאות לא מאפשרת אותו, וגם אם כן, אני מעולם לא חתמתי עליו. עד היום... ועל כן, אני רוצה להעלות שאלה פשוטה אחת - למה אני מחויבת להם? מאיזה תוקף? מי החליט שהחוקים שלך ושלך יותר נכונים מהחוקים שלי? ואם אני אקבע שממחר כל אזרח חייב לי 100 שקל ליום זה יהיה בעל תוקף? אם לא - אז אני מבקשת, נא לא לחייב אותי למה שלא התחייבתי. 
אז יבואו כל החכמים ויגידו, את לא יכולה להשתמש בשירותי המדינה ולהתנער מחובותיה. צודקים! לא רוצה את החינוך שלכם, גם ככה אני משלמת פרטי... לא רוצה את מערכת הבריאות שלכם, גם ככה אני משלמת פרטי...לא רוצה את מערכת המשפט שלכם, גם ככה לא שופטים אותי שם בהגינות, ואני בטח לא צריכה את המשטרה והצבא כי לצערי אני לא מרגישה מוגנת...סוללת טילים המאיימת מאיראן+4 מדינות הנושפות לי בעורף כי כבשתי שטחים שהיו שלהן, גם לא נותן לי הרגשה טובה...אני אפילו לא מכירה ערבים כדי לשנוא אותם...ולגבי המשטרה- אתם באמת חושבים שאם נכנס אלי גנב הביתה המשטרה תמצא אותו? ואם כבר אגיש לה אותו על מגש של כסף, כי הייתי חכמה וצילמתי במצלמה הפרטית בבית את האירוע, מערכת המשפט בטח תזכה אותו ותאשים אותי במציצנות...
"לא רוצה! די!"פיסול בחימר, יפעת ג.ש.
בתמורה לכך שאני לא אשתמש בכל השירותים הנ"ל אני מבקשת מכם - לא רוצה לשלם מס הכנסה, לא רוצה לשלם ביטוח לאומי, אל תכריחו אותי לחסוך לפנסיה, שתישחק עוד לפני שאגיע לגיל 50, לא רוצה צבא, לא רוצה ממשלה, לא רוצה חובות שאני לא חושבת ראויים. 
אז יגידו אחיהם של החכמים, " אז תעזבי את המדינה...לכי תחיי במקום אחר" . ואני אומרת - לא רוצה! לכו אתם! מה נותן לכם יותר זכות על השטח הזה מאשר לי יש? מי קבע שאתם וחוקיכם עליונים לי? 
ניסיתם לחשוב לרגע מה היה קורה אם לא היו כאן כ"כ הרבה הגבלות, והיטלים, וכל אחד היה מנסה לחיות את חייו למיטב, להיות יצירתי לשאוף למצוינות, ולא לזרוק את האחריות על חייו למישהו אחר? (מלבד היצע חדש של עובדים, כי כל עובדי המדינה היו מתחילים לחפש עבודה אמיתית).  
מה שאני מנסה להגיד בניגוד לאנשי המחאה הקוראים להטלת יותר מחויבויות על הממשלה, אני רוצה את האחריות על חיי. אני לא רוצה שיכריחו אותי לזכויות וחובות עוד בטרם למדתי לדבר, אני מעדיפה שלא לסחוב על גבי חובות עבר שאחרים לא הצליחו לשלם...תסמכו עלי, אני כבר אבנה לי חיים בונבונירה! אני אדאג לשלם בעבור הכבישים שאני משתמש בהם, אני אדאג לחברת ביטוח ובטחון לצורך הגנה, ואני אדאג שבגיל 50 הכסף שלי יהיה שווה יותר, או שיהיו לי מספיק נכסים לממש. ואם לא אדאג, זו בעיה שלי בלבד.
רק אל תתערבו לי בחיים.
תרשמו - לא תודה! 


2 comments:

  1. וואו! חריף מאוד!!!

    השבמחק
  2. מסכים לגמרי!
    אנחנו שבויים של המערכת מיום לידתנו ואין לנו אפילו מילה בנושא.

    *יש לך אחלה בלוג, תמשיכי בעבודה הטובה :)

    השבמחק